Organizatorzy

Sponsor Tytularny

Ubezpieczenie

powrót


Organizator zawarł polisa ubezpieczeniową NNW dla:

- uczestników 36. PKO Wrocław Maratonu (PZU Sport, numer polisy: 1033268806).

  • Suma ubezpieczenia: 10 000 zł
  • Czas ochrony: ograniczony bez drogi
  • Podstawowe świadczenia: świadczenie z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu, assistance zakres podstawowy

- wolontariuszy 36. Wrocław Maratonu (PZU NNW Ogólne, numer polisy: 1033268809),

  • Suma ubezpieczenia: 5 000 zł
  • Czas ochrony: ograniczony bez drogi
  • Podstawowe świadczenia: świadczenie z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu, assistance zakres podstawowy

- uczestników PKO Biegu Rodzinnego, Szatafety maratońskiej "Bieg po nadzieję" (PZU Sport, numer polisy: 1033268812),

  • Suma ubezpieczenia: 10 000 zł
  • Czas ochrony: ograniczony bez drogi
  • Podstawowe świadczenia: świadczenie z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu, assistance zakres podstawowy

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z biuro@wroclawmaraton.pl

Ogólne warunki ubezpieczenia NNWBiuro Organizacyjne Wrocław Maratonu
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35; 51-612 Wrocław
tel. +48 71 733 40 60
fax +48 71 733 40 80
e-mail: biuro@wroclawmaraton.pl

Sponsorzy i partnerzy

Patronat