Czas odlicza Zegarmistrz Doliński :
09-09-2017-09:00
Zapisz się !
Nasz profil na facebooku

Organizatorzy

Sponsor Tytularny

Regulamin 2017

powrót


REGULAMIN
KORONY DOLNEGO ŚLĄSKA W MARATONACH

I.    CEL
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania.
2. Popularyzacja i upowszechnienie narciarstwa biegowego.
3. Promocja Dolnego Śląska na świecie.

II.    ORGANIZATOR
1. Organizatorem maratonu jest Gmina Wrocław - Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, 51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35, tel. +48 717334079, e-mail: biuro@wroclawmaraton.pl.
2. Organizatorem Biegu Piastów jest Stowarzyszenie Bieg Piastów, 58-580 Szklarska Poręba, ul. Jakuszyce 8, tel.: (+48) 75 717 33 38, www.bieg-piastow.pl, zawodnicy@bieg-piastow.pl.

III.    TERMINY I MIEJSCA
Biegi odbędą się zgodnie ze szczegółowymi regulaminami poszczególnych imprez.

IV.    UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1.    W Koronie Dolnego Śląska w Maratonach mogą startować osoby, które w dniu Wrocław Maratonu będą miały ukończone 18 lat.
2.    Zgłoszenia do Korony Dolnego Śląska w Maratonach należy dokonywać poprzez zaznaczenie  w formularzu zgłoszeniowym Biegu Piastów klasyfikacji Korony Dolnego Śląska w Maratonach.
3.    Szczegółowe zasady uczestnictwa w biegach oraz sposoby dokonywana zgłoszeń określone są przez szczegółowe regulaminy każdego z biegów.
4.    Uczestnicy wnoszą opłatę manipulacyjną w wysokości 30 zł na konto Stowarzyszenie "Bieg Piastów" ul. Jakuszyce 8, 58-580 Szklarska Poręba 59 1020 2124 0000 8402 0072 3858. Opłata będzie pokrywała m.in. obsługi oraz wysyłki nagród do uczestników.

V.    KLASYFIKACJE I NAGRODY
1.    W Koronie Dolnego Śląska w Maratonach będą prowadzone klasyfikacje indywidualne:
•    kobiet,    •    mężczyzn,
2. Nagrodami w Koronie Dolnego Śląska w Maratonach będą statuetki oraz gadżety promocyjne przygotowane przez organizatorów.
3. Odbioru nagród można dokonać:
1) osobiście podczas 35. PKO Wrocław Maratonu w namiocie przy scenie w pobliżu trybuny zachodniej (plan sytuacyjny zostanie opublikowany do 31.08.2017 r.),
2) poprzez wysłanie nagród na adres uczestnika – nagrody będą wysyłane przez Stowarzyszenie Bieg Piastów.

VI.    FINANSOWANIE
1. Koszty organizacji Korony Dolnego Śląska w Maratonach pokrywają:
a.    Gmina Wrocław,
b.    Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
c.    PKO BP,
d.    Partnerzy i instytucje wspomagające Koronę Dolnego Śląska w Maratonach.
2. Koszty opłaty startowej, opłaty manipulacyjnej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

VII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zasady startu w poszczególnych biegach, prawa i obowiązki zawodników oraz organizatorów określają szczegółowe regulaminy przedmiotowych biegów.Biuro Organizacyjne Wrocław Maratonu
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35; 51-612 Wrocław
tel. +48 71 733 40 60
fax +48 71 733 40 80
e-mail: biuro@wroclawmaraton.pl