Czas odlicza Zegarmistrz Doliński :
09-09-2018-09:00
Zapisz się !
Nasz profil na facebooku

Organizatorzy

Sponsor Tytularny

Pytania i odpowiedzi

powrót


Nie znam swojego numeru startowego…
Wejdź na stronę zapisów i wyszukaj nazwisko (lista uporządkowana alfabetycznie).

Co zrobić jeśli na liście startowej nie ma mojego nazwiska?
Sprawdź czy dokonałeś opłaty za bieg.
Jeśli uiściłeś opłatę prześlij potwierdzenie na biuro@wroclawmaraton.pl.
Jeśli nie dokonałeś opłaty sprawdź czy zgłoszenia są jeszcze przyjmowane (limit mógł zostać wyczerpany). Jeśli zgłoszenia jeszcze trwają wpłać kwotę zgodną z regulaminem i skontaktuj się z biurem zawodów e-mailowo: biuro@wroclawmaraton.pl

Co zrobić, jeśli dokonałem opłaty a mojego nazwiska nadal nie ma na liście?
Skontaktuj się z biurem zawodów e-mailowo: biuro@wroclawmaraton.pl

Czy zostanie mi zwrócona opłata startowa, jeśli zrezygnuję ze startu?
Nie. Zgodnie z regulaminem, opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Do dnia 25.08.2017 można jednak przekazać swój numer innemu chętnemu.

Jak przpisać numer startowy na innego zawodnika?
Następca musi wypełnić formularz zgłoszeniowy(https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2748).
Później osoba rezygnująca wysyła wiadomość (na biuro@wroclawmaraton.pl) ze wskazaniem następcy.
Najpóźniej następnego dnia roboczego dojdzie do przepisania numeru.
Wszelkich rozliczeń zawodnicy dokonują między sobą.
W przypadku przepisywania numeru, którego właściciel miał przyznaną zniżkę opłaty (np. ze względu na wiek czy niepełnosprawność), osoba zastępująca będzie musiała dokonać dopłaty o której poinformuje ją pracownik biura.
Przepisywanie numerów możliwe jest do 25.08.2017 r.

Czy jest pobierana dodatkowa opłata za pomiar czasu?
Nie.
Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową. Chip do pomiaru czasu jest jednorazowy i umiejscowiony w numerze startowym.
Prosimy nie odrywać chipu od numeru!

Czy jest możliwość zmiany rozmiaru koszulki startowej?
Nie, raz zadeklarowany rozmiar i model (damska lub męska) nie może być zmieniony.

Gdzie jest buro zawodów i w jakich godzinach działa?
Sekretariat  Półmaratonu będzie umiejscowiony w  Hali Wielofunkcyjnej AWF  Wrocław,
al. I. J. Paderewskiego 35 ( Stadion Olimpijski ).
Weryfikacja zawodników będzie możliwa w dniach:
- 8 września – 16.00 – 22.00
- 9 września – 9.00 – 22.00
-10 września – 5.30 – 8.00

Jak dojadę do biura zawodów?
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie www.wroclawmaraton.pl w zakładce „DLA ZAWODNIKÓW –> DOJAZD”

Co zawiera pakiet startowy?
Numer startowy, koszulkę techniczną produkcji 4F, upominki od sponsorów i organizatora.
Pełna zawartość pakietu startowego zostanie opublikowana na oficjalnej stronie www.wroclawmaraton.pl

Czy ktoś inny może odebrać mój pakiet startowy?
Tak, pakiet może zostać odebrany przez pośrednika.
Aby było to możliwe, zawodnik, którego pakiet ma zostać odebrany musi wypełnić załączniki numer 1 i 2 do regulaminu 35. PKO  Wrocław Maratonu. W biurze zawodów osoba odbierająca pakiet musi mieć przy sobie oryginał załącznika nr 2 do regulaminu biegu oraz kserokopię dowodu osobistego osoby, której pakiet odbiera – ksero dowodu do wglądu.
Pakiety można odbierać wyłącznie w Sekretariacie Maratonu w godzinach jego pracy.

Gdzie będzie depozyt i na jakich zasadach działa?
Depozyt będzie zlokalizowany w  Hali Wielofunkcyjnej AWF Wrocław.
Rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora) będą przyjmowane w dniu 10 września 2017r. od godz. 7.30- 16.00
Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego.
Zagubienie numeru przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę

Gdzie znajdują się szatnie dla zawodników?
Przebieralnie, toalety i natryski z ciepłą wodą będą znajdowały się na terenie Stadionu Olimpijskiego w Hali Wielofunkcyjnej AWF Wrocław i będą udostępnione w dniu 10 września 2017r. od godz. 10.00 do 16.00.

Czy zawodnikom przysługuje zniżka na przejazdy MPK?
Tak, uczestnicy maratonu mają bezpłatną komunikację w dniach 9. i 10 wrzesnia na podstawie numeru startowego.

Czy organizator zapewnia bezpłatny nocleg?
Tak.
Organizator zapewnia bezpłatny nocleg z dnia 9.09.2017 na 10.09.2017 dla  200 zawodników w Hali Sportowej przy ul. Parkowej 14.
O przyznaniu miejsca (otrzymania skierowania ) decyduje kolejność rezerwacji dokonywanej bezpośrednio w czasie weryfikacji zawodników w Sekretariacie Półmaratonu. Organizator nie zapewnia materaców, pościeli, śpiworów, itp.
Informacja o płatnych miejscach noclegowych znajdziesz w zakładce „DLA ZAWODNIKÓW – NOCLEGI”

Czy z bezpłatnego noclegu organizator zapewnia dojazd na start?
Nie, zawodnicy musza się dostać na Start sami.

Czy biuro zawodów zajmuje się rezerwacją płatnych noclegów?
Nie.
Płatne noclegi rezerwować należy samodzielnie. Rekomendowane miejsca znajdziesz na stronie www.pol.wroclawmaraton.pl w zakładce „DLA ZAWODNIKÓW – NOCLEGI”

O której godzinie startuje 35.PKO Wrocław Maraton?
Start biegaczy 9.00.
Zawodnicy na start muszą się zgłosić najpóźniej do 8.45

Gdzie jest start maratonu?
Na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu zgodnie z planem sytuacyjnym dostępnym na stronie www.wroclawmaraton.pl

Kto to jest pacemaker?
Pacemaker to osoba, która od startu do mety prowadzi bieg (najczęściej jednym tempem) na określony czas. Zadaniem pacemakerów jest pomoc wszystkim chętnym zawodnikom w dotarciu do mety w zamierzonym czasie.

Jak rozpoznać pacemakera?
Każdy z pacemakerów będzie ubrany w charakterystyczną koszulkę oraz balon wypełniony helem.

Jaki jest limit czasu w maratonie?
Limit czasu na pokonanie maratonu wynosi 6 godzin (netto). Zawodnicy, którzy na półmetku maratonu osiągną czas powyżej 3 godz. zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 15.00 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.

Co oznacza czas netto?
To czas mierzony od chwili minięcia linii startu do momentu przekroczenia linii mety przez zawodnika.

Co oznacza czas brutto?
To czas mierzony od strzału startera do momentu przekroczenia linii mety przez zawodnika.

Gdzie powinien być przypięty numer startowy?
Na piersiach, do koszulki, za pomocą agrafek. Organizator nie wyraża zgody na start osoby z numerem startowym przypisanym do innego biegacza.
Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości) i skracanie trasy.

Czy trzeba startować w koszulce z pakietu startowego?
Nie.

Jak przebiega trasa biegu?
Dokładny przebieg trasy, profil, certyfikat oraz orientacyjne czasy przebiegów można sprawdzić na stronie www.wroclawmaraton.pl w zakładce „TRASA”.

Co będzie znajdowało się na punktach odżywczych?
Woda, cukier oraz napój izotoniczny.
W jakiej odległości będą znajdowały się punkty odżywiania?
Punkty odżywiania będą znajdowały się na około: 5,10,15,20,25,30,35,40 kilometrze.
Na każdym punkcie będą ustawione w kolejności:
a. stoły z cukrem w kostkach
b. miski z czystą wodą
c. stoły z kubkami po 100 ml napoju izotonicznego
d. stoły z kubkami po 100 ml naturalnej wody mineralnej.
Na punktach odżywiania będą znajdowały się punkty medyczne oraz toaleta
za punktami.
W jakiej odległości są oznaczane kilometry na trasie biegu?
Na trasie każdy kilometr jest oznaczony oznakowaniem pionowym.

Czy na punktach odżywczych można stawiać własne odżywki?
Nie.

Gdzie znajdę wyniki z biegu?
Wyniki maratonu zamieszczane będą w zakładce „DLA ZAWODNIKÓW - WYNIKI”.
Nieoficjalne wyniki maratonu zamieszczone są w ciągu doby od zakończenia biegu.
Oficjalny komunikat końcowy, przygotowywany jest po uzyskaniu protokołu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie do 30 dni od dnia ukończenia biegu.

Czy po biegu, na mecie każdy zawodnik otrzymuje posiłek oraz napoje?
Tak, po ukończeniu biegu na mecie każdy zawodnik na podstawie numeru startowego otrzymuje: naturalną wodę źródlaną, napój izotoniczny, herbatę, banana oraz posiłek regeneracyjny.

W jaki sposób przebiega odbiór nagród pieniężnych?
Nagrody i premie pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką)w terminie do 31.10.2017r.
Zdobywcom nagród pieniężnych i premii zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czy startujący w maratonie są ubezpieczeni?
Tak, każdy zawodnik na trasie biegu objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Czy w maratonie mogą startować osoby niepełnoletnie?
Nie.
Zgodnie z regulaminem prawo startu mają osoby, które do dnia 10 września 2017 roku ukończą 18 lat.

Czy aby wziąć udział w maratonie wymagane są specjalne badania lekarskie?
Nie.
Każdy z zawodników bierze udział w maratonie na własną odpowiedzialność.
Niemniej sugerujemy przeprowadzić badania lekarskie przed udziałem w biegu.

Gdzie mogę uzyskać odpowiedzi na moje pytania?
Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziecie Państwo w Regulaminie biegu.
Dodatkowo w 8,9 i 10 września 2017 zorganizowany będzie punkt informacji w Sekretariacie Maratonu oraz zostanie uruchomiona specjalna telefoniczna infolinia dla biegaczy i mieszkańców Wrocławia. Infolinia działa od piątku 08.09. od godziny 14:00 pod numerami 571351065, 573 991 050  oraz 500 675 606
Można się również z nami skontaktować mailowo pod adresem biuro@wroclawmaraton.plBiuro Organizacyjne Wrocław Maratonu
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35; 51-612 Wrocław
tel. +48 71 733 40 60
fax +48 71 733 40 80
e-mail: biuro@wroclawmaraton.pl