Ubezpieczenie

Organizator zawarł polisę ubezpieczeniową NNW dla uczestników PKO Biegu Rodzinnego (PZU Sport).

• Suma ubezpieczenia: 10 000 zł
• Czas ochrony: ograniczony bez drogi
• Podstawowe świadczenia: świadczenie z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu, assistance zakres podstawowy
W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z
Ogólne warunki ubezpieczenia NNW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.