DLA MEDIÓW

Aby otrzymać akredytację prasową na 37. PKO Wrocław Maraton należy wysłać do poniedziałku 9. września Z ADRESU REDAKCJI e-mail pod adresem zawierający poniższe informacje: 
 
- imię i nazwisko: ... 
- redakcja: [nazwa i adres redakcji] 
- strona internetowa: ... 
- adres e-mail dziennikarza: ... 
- numer telefonu komórkowego: ... 
- rodzaj akredytacji: [prasa, radio, telewizja, foto] 
 
Akredytacje uprawniają do poruszania się w strefie mediów podczas imprezy, która odbędzie się 15. września 2019 r. 
 
UWAGA - LICZBA AKREDYTACJI OGRANICZONA.