Wejdź na stronę zapisów i wyszukaj nazwisko (lista uporządkowana alfabetycznie).

Sprawdź czy dokonałeś opłaty za bieg.

Jeśli uiściłeś opłatę prześlij potwierdzenie na .

Jeśli nie dokonałeś opłaty sprawdź czy zgłoszenia są jeszcze przyjmowane (limit mógł zostać wyczerpany). Jeśli zgłoszenia jeszcze trwają wpłać kwotę zgodną z regulaminem i skontaktuj się z biurem zawodów e-mailowo:


Skontaktuj się z biurem zawodów e-mailowo:

Tak, o ile zrezygnujesz do dnia 15 sierpnia 2019.

W celu dokonania rezygnacji zawodnik musi wysłać wiadomość e-mailową na adres z informacją o chęci rezygnacji oraz numerem konta, na które mają zostać zwrócone środki. W terminie 14 dni od przesłania wiadomości zostanie zwrócona opłata startowa pomniejszona o 10 zł. 


Tak, o ile nie zostanie wcześniej wyczerpany limit miejsc.


W przypadku nie wyczerpania limitu zawodników do dnia 11 września 2019 r. formularz zgłoszeniowy zostanie wyłączony. Po zamknięciu zapisów elektronicznych będzie można dokonać zgłoszenia w Sekretariacie Maratonu podczas weryfikacji w dniach 13-14.09.2019 r

Zawodnicy dokonujący opłaty w dniach od 10-14.09.2019 r. zobowiązani są do posiadania potwierdzenia jej dokonania. W Sekretariacie Maratonu będzie dostępny komputer do sprawdzenia historii transakcji i wydruku potwierdzenia.


Nie.

Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową. Chip do pomiaru czasu jest jednorazowy i umiejscowiony w numerze startowym.

Prosimy nie odrywać chipu od numeru!


Nie, raz zadeklarowany rozmiar i model (damska lub męska) nie może być zmieniony.

Sekretariat Maratonu będzie umiejscowiony w Hali Wielofunkcyjnej AWF Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35 ( Stadion Olimpijski ).

Weryfikacja zawodników będzie możliwa w dniach:

- 13 września godziny 14.00 – 22.00

- 14 września godziny 9.00 – 22.00

- 15 września godziny 5.30 – 8.00


Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie www.wroclawmaraton.pl w zakładce „DLA ZAWODNIKÓW –> DOJAZD”

Numer startowy, koszulkę sportową, upominki od sponsorów i organizatora.

Pełna zawartość pakietu startowego zostanie opublikowana na oficjalnej stronie www.wroclawmaraton.pl


Tak, pakiet może zostać odebrany przez pośrednika.

Zgodnie z regulaminem:

14. Warunkiem pozytywnej weryfikacji w dniach 13-15 września 2019 r. jest:


a. osobiste stawiennictwo zawodnika i przedłożenie w biurze zawodów potwierdzenia zgłoszenia w postaci kodu QR, który należy pobrać ze swojego profilu w portalu Datasport.


b. stawiennictwo upoważnionej osoby, która zobowiązana jest do przedstawienia potwierdzenia zgłoszenia zawodnika w postaci kodu QR i upoważnienia podpisanego przez zawodnika wg załącznika nr 2.

Depozyt będzie zlokalizowany w  Hali Wielofunkcyjnej AWF Wrocław.

Rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora) będą przyjmowane w dniu 15 września 2018r. w godzinach 7.30 – 9.00. Odbiór będzie możliwy 15 września 2018 r. do godz. 16.00.

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego.

Zagubienie numeru przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę


Przebieralnie, toalety i natryski z ciepłą wodą będą znajdowały się na terenie Stadionu Olimpijskiego w Hali Wielofunkcyjnej AWF Wrocław i będą udostępnione w dniu 15 września 2018 w godzinach 7.00 – 16.00.

Tak, uczestnicy maratonu mają bezpłatną komunikację w dniach 14 i 15 września na podstawie numeru startowego.

Nie.

Dla części zawodników miejsca noclegowe znajdują się w akademikach. Bezpośredniej informacji, rezerwacji oraz opłaty zawodnicy dokonują we własnym zakresie w: 

a. Dom Studencki „Spartakus” oraz Camping AWF Wrocław, Stadion Olimpijski, tel.+48 713473385. Rezerwacje po 15 kwietnia 2019 r. 

b. Akademik „Bliźniak” Uniwersytetu Medycznego im. Powstańców Śląskich, ul. Wojciecha z Brudzewa 12, tel. +48 713484232 wew. 22, e-mail:  

Informacja o płatnych miejscach noclegowych znajdziesz w zakładce „DLA ZAWODNIKÓW – NOCLEGI”


Nie, zawodnicy musza się dostać na start sami.

Nie.

Płatne noclegi rezerwować należy samodzielnie. Rekomendowane miejsca znajdziesz na stronie www.wroclawmaraton.pl w zakładce „DLA ZAWODNIKÓW – NOCLEGI”


Start biegaczy 9.00.

Start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem pośrednim i bezpośrednim nastąpi o godz.8.59 


Zawodnicy na start muszą się zgłosić między 8.30 a 8.45.


Na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu zgodnie z planem sytuacyjnym dostępnym na stronie www.wroclawmaraton.pl

Pacemaker to osoba, która od startu do mety prowadzi bieg (najczęściej jednym tempem) na określony czas. Zadaniem pacemakerów jest pomoc wszystkim chętnym zawodnikom w dotarciu do mety w zamierzonym czasie.

Rekrutacją pacemakerów zajmuje się Stowarzyszenie ProRun.


Każdy z pacemakerów będzie ubrany w charakterystyczną koszulkę oraz balon wypełniony helem.

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 6 godzin netto. Zawodnicy, którzy na półmetku maratonu osiągną czas powyżej 3 godziny netto zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 15.30 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC MARATONU. 

To czas mierzony od chwili minięcia linii startu do momentu przekroczenia linii mety przez zawodnika.

To czas mierzony od strzału startera do momentu przekroczenia linii mety przez zawodnika.

Na piersiach, do koszulki, za pomocą agrafek. Organizator nie wyraża zgody na start osoby z numerem startowym przypisanym do innego biegacza.

Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości) i skracanie trasy.


Dokładny przebieg trasy, profil, certyfikat oraz orientacyjne czasu przebiegów można sprawdzić na stronie www.wroclawmaraton.pl w zakładce „TRASA”.

Woda, banany oraz napój izotoniczny.

Punkty odżywiania będą znajdowały się na około: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 kilometrze.

Na każdym punkcie będą ustawione w kolejności:

a. miskami z czystą wodą (od około 10 km), 

b. napoje izotoniczne, 

c. banany podzielonymi na kawałki (od około 10 km do 35 km), 

d. naturalna woda mineralna. 

Na punktach odżywiania będą znajdowały się punkty medyczne oraz toaleta za punktami.


Punkty odświeżania będą się znajdowały na około: 7,5; 12,5; 17,5; 22,5; 27,5; 32,5 oraz 37,5 km. Na każdym punkcie odświeżania ustawione będą stoły z: 

a. cukrem w kostkach, 

b. miskami z czystą wodą do zmoczenia gąbek wydanych w pakiecie startowym przed biegiem przez organizatora, 

c. wodą mineralną do picia. 

Na punktach odświeżania będą znajdowały się punkty medyczne oraz toaleta za punktami.


Na trasie każdy kilometr jest oznaczony oznakowaniem pionowym.

Wyniki półmaratonu zamieszczane będą w zakładce „DLA ZAWODNIKÓW - WYNIKI”.

Nieoficjalne wyniki maratonu zamieszczone są w ciągu doby od zakończenia biegu.

Oficjalny komunikat końcowy, przygotowywany jest po uzyskaniu protokołu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie do 30 dni od dnia ukończenia biegu.


Tak, po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają: naturalną wodę źródlaną, napój izotoniczny, herbatę, banana oraz posiłek regeneracyjny. Posiłki będą wydawane na podstawie numeru startowego. 

Nagrody i premie pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką)w terminie do 31.10.2019r.

Zdobywcom nagród pieniężnych i premii zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Tak, każdy zawodnik na trasie biegu objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Nie.

W 37. PKO Wrocław Maratonie prawo startu mają osoby, które do 15.09.2018 r. ukończą 18 lat. 


Nie.

Każdy z zawodników bierze udział w maratonie na własną odpowiedzialność.

Niemniej sugerujemy przeprowadzić badania lekarskie przed udziałem w biegu.


Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziecie Państwo w Regulaminie biegu.

Dodatkowo w dniach 13-15 września zorganizowany będzie punkt informacji w Sekretariacie Maratonu oraz zostanie uruchomiona specjalna telefoniczna infolinia dla biegaczy i mieszkańców Wrocławia.

Można się również z nami skontaktować mailowo pod adresem