Dla mediów

Aby otrzymać akredytację prasową na Wrocławski Bieg Niepodległości należy wysłać do wtorku 5. listopada Z ADRESU REDAKCJI e-mail pod adresem zawierający poniższe informacje:

- imię i nazwisko: ...
- redakcja: [nazwa i adres redakcji]
- strona internetowa: ...
- adres e-mail dziennikarza: ...
- numer telefonu komórkowego: ...
- rodzaj akredytacji: [prasa, radio, telewizja, foto]

Akredytacje uprawniają do poruszania się w strefie mediów podczas imprezy, która odbędzie się 11. listopada 2019 r.


UWAGA - LICZBA AKREDYTACJI OGRANICZONA!